ایرانول 3000 Iranol 3000

کد محصول :

روغن ایرانول 3000 با استفاده از روغن پایه‌ی پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب تولید گردیده‌است.

  • API SC/CC
  • ISIRI 22261/22260

 

خصوصیات
  • خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی مناسب
  • خاصیت پاک‌کنندگی جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق و اکسیداسیون
  • خاصیت ضد سايیدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور
  • خاصیت خنثی‌کنندگی اسیدهای حاصل از اکسیداسیون و احتراق جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور