TOP Engine E5 TOP Engine E5

کد محصول :

ایرانول TOP ENGINE E5 با استفاده از روغن پایهی نیمه سنتتیک و مواد افزودنی مرغوب، جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین مطابق با استاندارد سطح آلایندگی یورو 5 و پایین تر برای تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.

  •  API CI4+/CI4/SM
  •  ISIRI 22260
خصوصیات
  •  کارایی عالی در موتور های مجهز به فن آوری پیشرفته EGR و SCR جهت کاهش آلاینده های خاص
  •  خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی ممتاز
  •  قابلیت پاککنندگی قوی دوده، جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق و اکسیداسیون
  •  دارای مواد ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور
  •  خنثی کننده اسیدهای حاصل از اکسیداسیون و احتراق جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور