ایرانول TR Iranol TR

کد محصول :

ايرانول TR ترکیب حاصل از فرایند آسفالت گیری (با حلال پروپان) از برایت استاک می باشد و حاوی مقادیر زیادی ترکیبات آسفالتی می باشد.