ایرانول RPO Iranol RPO

کد محصول :

ايرانول RPO ترکیبات حاوی آروماتیک بالا، حاصل از فرایند جداسازی با حلال فورفورال، که بمنظور بهبود خواص روغن پایه در دماهای بالا و کاهش هزینه ها در تولید محصول نهایی انجام می شود.

خصوصیات
  • ..لکه گذاری کم.
  • ..فراریت کم.
  • ..خواص انحلال پذیری مناسب.
  • ..سازگاری با اِلاستومرها