ایرانول PM Iranol PM

کد محصول :

ايرانول PM ترکیبات موم با کریستال های ریز ، حاصل از فرایند موم گیری از رافینیت* واحد آسفالت گیری می باشد. این ترکیب به پترولاتوم (موم برایت استاک) معروف است. * رافینیت : سیالی که ناخالصی ها و ترکیبات ناخواسته ی آن از طریق فرایند جداسازی با حلال جدا شده است.

خصوصیات
  • . بدون بو و مزه .
  • . محافظت در برابر خوردگی و رطوبت.
  • . نقطه ذوب بالا.