ایرانول FL FL

کد محصول :

ايرانول FL با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام تولید گردیده است.

خصوصیات
  • .دارای خاصیت پایداری اکسیداسیون مناسب و پاک کنندگی طبیعی که باعث پاک کردن دوده و سایر آلودگی ها می گردد.