ایرانول ترانس C trans-C

کد محصول :

ایرانول ترانس با استفاده از روغن حاصل از پالايش ISO-RECYCLE و بدون استفاده از مواد افزودني توليد گرديده است.

  • 296 Class-IIEC
  • 2661 ISIRI
خصوصیات
  • .قابليت انتقال حرارت بالا
  • .مناسب جهت دماهاي عملياتي پايين
  • .پايداري شيميايي و حرارتي که منجر به افزايش زمان کارکرد و طول عمر روغن مي گردد.
  • .خاصيت گرانروي پايين