ایرانول LPT LPT

کد محصول :

ایرانول LPT با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب تولید گردیده است.

خصوصیات
  • .پایین بودن نقطه ریزش
  • .پایداری شیمیایی مناسب