ایرانول HB HB

کد محصول :

ایرانول HB با استفاده از روغن پايه پارافينيك بسيار مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرایند هيدروژناسیون (Full Hydro finishing) و مواد افزودني مناسب توليد گرديده است.

  • 51515,part I, IIDIN
  • 489BS
  • GEK-32568 A/CGeneral Electric
  • HTGD 90 117 V0001 SAlsthom
خصوصیات
  • .پايداري عالی در مقابل اكسيداسيون و حرارت
  • .محافظت عالی در مقابل زنگ زدگي و خوردگي قطعات
  • .قابليت جدا پذيري عالی از آب
  • .قابلیت خوب رها سازی هوا
  • .افزایش عمر سیستم