ایرانول Oscar Oscar

کد محصول :

ایرانولOscar با استفاده از روغن پایه‌ی پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب، تولید گردیده‌است.

خصوصیات
  • .روغن موتور دیزلی دريايي با کارایی عالی.
  • .خاصیت عالی ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور .
  • .پاک‌کنندگی و معلق‌کنندگی عالی و کاهش دوده و رسوب از سطح موتور .
  • .خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی عالی و افزايش طول عمر روغن.