ایرانول Matisa Matisa

کد محصول :

ایرانول Matisa با استفاده از روغن پایه‌ی پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب، تولید گردیده‌است.

  • CDAPI
خصوصیات
  • .پایداری در مقابل اکسیداسیون و خاصیت پاک کنندگی عالی
  • .قلیائیت مناسب و خاصیت دفع آب
  • .مقاومت عالی در برابر خوردگی