ایرانول Lenj 2 Lenj 2

کد محصول :

ایرانول لنج 2 با استفاده از روغن پایه‌ی پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب ، تولید گردیده‌است.

  • CF-4/CF/SJAPI
  • 228.0 , 228.1MB
  • E2-96ACEA
  • C4Allison
  • 11378,11379ISIRI
خصوصیات
  • .روغن موتور دیزلی دريايي با کارایی عالی
  • .خاصیت عالی ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور
  • .پاک‌ کنندگی و معلق ‌کنندگی عالی و کاهش دوده و رسوب از سطح موتور
  • .خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی عالی و افزايش طول عمر روغن