ایرانول XP Plus XP Plus

کد محصول :

ایرانول XP PLUS بـا استفاده از روغن پايه پـارافينيك مرغوب حـاصل از پالايش برشی از نفت خـام و مواد افزودنـي مناسب مقـاوم در مقابـل فشارهای بالا (Extreme Pressure ) توليد گرديده است.

  • GL-5API
  • -L-2105 DMIL
  • ApprovedZF
  • 2810ISIRI
خصوصیات
  • .محافظت عالی در برابر سایش و تحمل بار در سرعت پایین/ گشتاور بالا و سرعت بالا/ گشتاور پایین
  • .محافظت عالی در مقابل خوردگی و فرسایش و افزایش طول عمر دنده و یاتاقان ها
  • .پایداری حرارتی و مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون که باعث افزایش طول عمر روغن می گردد.
  • .روانکاری مناسب همراه با مقاومت در برابر شیار دار شدن روغن(Channeling) در دماهای پایین