ایرانول G.I.C.X-LA G.I.C.X-LA

کد محصول :

ایرانول G.I.C.X-LA با استفاده از روغن پایه‌ی پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب به‌منظور استفاده در موتورهای ثابت گاز سوز تولید گردیده‌است.

  • CFAPI
خصوصیات
  • .میزان خاکستر سولفاته (Sulfated Ash) پایین
  • .حاوی مواد افزودنی ضد سایش و ضد اکسیداسیون
  • .دارای مواد معلق‌کننده بدون خاکستر که با معلق نگه‌داشتن مواد نامحلول حاصل از اکسیداسیون در روغن، از ایجاد رسوب در موتور ممانعت می‌کند.
  • .محافظت از پیستون و سیلندر در مقابل سائیدگی و خراشیدگی