ایرانول سومـا SOUMA

کد محصول :

ایرانول سوما با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام با شاخص گرانروی بالا و انجام فرآیند پالایش با هیدروژن (Hydro finishing) و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین بمنظور استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی تولید گردیده است.

  • CD/SFAPI
  • 1342ISIRI
خصوصیات
  • .خاصیت عالی ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور.
  • .پاک کنندگی و معلق کنندگی عالی و کاهش دوده و رسوب از سطح موتور
  • .قلیائیت مناسب برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسیدهای تولید شده بر اثر احتراق سوخت و در نتیجه افزایش عمر روغن
  • .خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی عالی
  • .حفظ گرانروی روغن در دماهای عملیاتی بالا
  • .قابل استفاده در تمام فصول
  • .کاهش مصرف سوخت