گزارش تصویری روز اول عرضه مستقیم محصولات پر مصرف دیزلی شرکت نفت ایرانول در شهر دزفول

تاریخ : ۲۲ دي ۱۴۰۰

گزارش تصویری گام سوم مرحله دوم عرضه مستقیم محصولات پر مصرف دیزلی شرکت نفت ایرانول در شهر دزفول