گزارش تصویری بازگشایی مجدد پگاه رزم آوران پس از 3 سال باحمایت شرکت نفت ایرانول

تاریخ : ۹ دي ۱۴۰۰

 آیین بازگشایی مجدد خط تولید روغن سازی شرکت پگاه رزم آوران با مشارکت شرکت نفت ایرانول در استان مازندران