بازدید مدیر عامل شرکت نفت ایرانول از اورهال پالایشگاه روغن سازی تهران (گزارش تصویری)

تاریخ : ۱۷ تير ۱۴۰۰

دکتر زارع پور اشکذری از فرآیند اورهال (تعمیرات اساسی) واحد موم گیری پالایشگاه روغن سازی شرکت ایرانول در تهران که پس از 7 سال در حال اجرا است بازدید کرد.