بازدید مدیر عامل و هیات همراه از پایانه صادراتی بندر امام خمینی (گزارش تصویری)

تاریخ : ۹ خرداد ۱۴۰۰

بازدید دکتر زارع پور اشکذری مدیر عامل شرکت نفت ایرانول و هیات همراه از پایانه صادراتی بندر امام خمینی (ره)