بازدید مدیر عامل و هیات همراه از پالایشگاه روغن سازی آبادان (گزارش تصویری)

تاریخ : ۹ خرداد ۱۴۰۰

بازدید دکتر زارع پور اشکذری مدیر عامل شرکت نفت ایرانول و هیات همراه از پالایشگاه روغن سازی آبادان