بازدید مدیرعامل شرکت نفت ایرانول و هیات همراه از پالایشگاه روغن سازی آبادان و پایانه صادراتی بندر امام خمینی (ره)

تاریخ : ۹ خرداد ۱۴۰۰

دکتر زارع پور اشکذری مدیر عامل شرکت نفت ایرانول به همراه حسینی قائم مقام و معاون تولید و بهره برداری، قربانی مدیر حوزه مدیریت و ارتباطات، قلی زاده مدیر سرمایه انسانی و دادپور مدیر حراست از واحد های مختلف پالایشگاه روغن سازی آبادان و پایانه صادراتی بندر امام خمینی (ره) بازدید کردند.

همچنین وی حین بازدید از خط تولید پالایشگاه روغن سازی آبادان و پایانه صادراتی بندر امام خمینی (ره) ضمن گفتگوی صمیمانه با پرسنل و استماع نظرات آنان، در خصوص شرایط افزایش تولید، چالش‌ها و موانع پیش رو، به بررسی موارد مورد نیاز جهت توسعه و بهبود فرایند تولید، هم افزایی و استفاده از تمام توان برای رفع موانع و افزایش بهره وری پالایشگاه آبادان پرداختند.