ایام نکو داشت و پاسداشت مجاهدتهای خاموش

تاریخ : ۸ فروردين ۱۴۰۰

امنیت امروز مرهون مجاهدتهای خاموش سربازانی است که در عین گمنامی،حضور همیشه بیدارشان کابوس دشمنان و فریب خوردگان داخلی است که در سر سوداهای خام دارند. ایام نکوداشت و پاسداشت مجاهدتهای خاموش سربازان گمنام امام زمان(عج) و جامعه ی حراستی کشور، مبارک باد.