کارت ورود به جلسه آزمون

توضیحات:

- کارت ورود به جلسه آزمون کتبی از تاریخ 96/06/07 لغایت 96/06/09 قابل دریافت می باشد.

- کلیه اطلاعات و مدارک ارسالی از سوی داوطلبان، توسط کارشناسان بطور دقیق بررسی گردیده و فقط افرادی مجاز به شرکت در آزمون هستند که اطلاعات ارسالی آنها با شرایط مندرج در فراخوان بطور کامل مطابقت داشته است.

- متقاضیان رد صلاحیت شده که کارت شرکت در آزمون آنان صادر نگردیده است، می توانند در صورت وجود هر گونه اعتراض، موارد خود را به همراه اسناد و مدارک مثبته از تاریخ 1396/06/07 حداکثر تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1396/06/08 به آدرس الکترونیکی job@iranol.ir ارسال نمایند و یا با شماره تلفن 55225546-021 مربوط به واحد برنامه ریزی منابع انسانی تماس حاصل فرمایند.

دریافت کارت